U doba nakon Dominionskog rata, stvari u galaksiji su se pocele vracati u normalu. Federacija se okrenula ponovo istrazivanju, dok je Alijansa sa Romulancima i Klingoncima, zacudo, prezivjela kraj rata, stvarajuci priliku za suradnju sve tri rase.

Nakon pregovora sa Dominionom, uz pomoc Odoa, koji je vodio Dominion u novom pravcu, Federacija je uspjela isposlovati organiziranje centra djelovanja u Gama kvadrantu. Uz ponovnu radanje Novog Bajora, Zvjezdana Flota je osnovala koloniju i u Altor sistemu, Sion Colony. Glavna svrha Sion kolonije je bila uspostava trgovackog i diplomatskog centra za sve rase. No, kako to inace i biva, stvarnost se razlikuje od planova.

Pobunjeni Jem'Haddari, frakcije koje su se borile za prevlast van Dominionskog podrucja, pojedinci unutar same Federacije, povezani sa Sekcijom 31... Do 2382. godine, kolonija je pretrpjela mnoge krize, no najgore tek slijedi...
 
18.03.2006. Nova stranica Sion Colony-a je podignuta i zapocela sa radom.